İsitmə sistemləri

Peşəkar mütəxəssislərin ixtisas biliklərini və peşə bacarıqlarını tələb edən çox vacib məqamlardan biri isitmə sisteminin montajıdır. Məhz bu səbəb bu işləri qazanların quraşdırılması ilə tez-tez rastlaşan, mütəmadi olaraq təlim keçən və bu sahədə kifayət qədər iş təcrübəsinə malik olan mütəxəssislərə etibar etməyimizi zəruri edən ən önəmli andır.

Şirkətimiz uzun müddətdir çoxlu sayda isitmə avadanlığının quraşdırılması prosesini (müxtəlif sahələrə aid müəssisələr, şirkət və təşkilatlar, anbarlar, mağazalar, məktəblər, uşaq bağçaları və s.) uğurla başa vuraraq sahiblərinə təhvil vermişdir. Şirkət peşəkar mühəndis və heyəti ilə sifarişlərin vaxtında icra olunmasını yeni texnologiyaları tətbiq edərək müasir peşə alətlərindən istifadə etməklə təmin edir.

İsitmə sistemlərinin layihəsinin işlənib hazırlanması


Qazanların quraşdırılması prosesi istilik sisteminin montajı prosesində ən əhəmiyyətli əməliyyatlardan biridir.
Layihə sənədlərində göstərilmiş bütün norma və qaydalara riayət etməklə reallaşdırılan montaj xidmətlərimizin daha etibarlı və güvənli olmasını təmin edir. Ventilyasiya sistemi və kondisiyalaşdırma sistemi də isitmə avadanlığının quraşdırılması ilə bərabər olaraq həyata keçirilə bilər. Bunun bizə verəcəyi başlıca üstünlük isə, bütün ilkin hesablamaları isitmə cihazlarının gücünə görə yerinə yetirməklə yanaşı, eyni zamanda potensial mümkün istilik itkilərini aşkar etməkdir.

Şirkətimiz tərəfindən yalnız hüquqi şəxslərə göstərilən bu xidmət isitmə sistemlərinin layihələrinin işlənib hazırlanması zamanı diqqətə alınır. İsitmə cihazlarının quraşdırıldığı yerdən, yəni qazanxanadan başlayan təşkilat və ya müəssisə üçün isitmənin hesablanması prosesi tərəfimizdən operativliklə icra olunur. İsitmə cihazlarının quraşdırılmasını bütün tələblər və normativlərə uyğun quraşdırıb təchiz etməyi lazım gətirən başlıca amil xüsusi bir bina olmamasıdır.

İsitmə sisteminin montajının mümkün olduğu yerlər:
 • zirzəmidə;
 • köməkçi yerdə;
 • əlavə tikilidə;
 • damda (son dərəcədə nadir hallarda istifadə olunur).


Hüquqi şəxsin sərəncamında olan yerin daxilində sahə ayırmaqla həm qənaət etmək və xüsusi bir bina tikmək xərcindən azad olmaq olar. Qazanxananın səs-küyü və ayrılan xoşagəlməz qoxu əsas mənfi cəhətlərdəndir, baxmayaraq ki, mütəxəssisələrimiz tərəfindən layihə bacarıqla yerinə yetirildikdə, bu çatışmamazlıqları aradan qaldırması mümkündür.

İsitmə sistemi sistemlərinin montajı və xidməti


Çox vaxt quraşdırılan və birdən dördə qədər ola bilən qazanların gücü vasitəsilə isitmə sistemlərinin montajı müəyyən olunur. Kompleksdə isitmə sistemlərinin montajına aşağıdakılar daxildir:
 • paylaşdırıcı daraqların quraşdırılması;
 • boylerlər;
 • hissəcik və hissəçik qrupları;
 • genəldici çənlər;
 • sarğı boruları;
 • hidravlik oxlar;
 • qazanxanaların quraşdırılması üzrə işlərin icrası zamanı ayrıca duran bacalar.

SUALINIZ VAR ?

Sahəmizlə bağlı istənilən sualınızı çəkinmədən verə bilərsiniz. Operatorlarımız sizi dinləməyə hazırdır.